Vaderradar nyheter

Nytt: blixtbilder blixtbilder och senaste skandinavien med blixt

Från och med nu visar Väderradar även blixt på sin webbsida. Länken finns under fliken 'nederbörd' i menyn: senaste timme SV med blixt. Följ hur åskan rör sig över Sverige, så att du vet när det är dags att dra ut sladdarna!

 

Skandinavien

prognos

satellit

Väderradar Twitter

Följ oss på Twitter Väderradar

Disclaimer

Bruk av webbsidan och andra tillhörande delar av Väderradar, samt de direkt eller indirekt länkade internetsidor (härefter tillsammans kallat: "Väderradar"), styrs av nedanstående villkor och regler. Genom att gå in på och använda dessa webbsidor (härefter kallat "webbsidorna") godkänner du och accepterar dessa villkor och regler.

Väderradar kan inte hållas ansvarig eller ersättningsskyldig, direkt eller indirekt, för eventuell skada eller förlust som orsakats eller uppkommit i samband med användandet av webbsidorna. Webbsidorna tillhandahålls i "befintligt skick" och i den mån de är tillgängliga. Väderradar kan inte garantera att webbsidorna är felfria och kan inte ställas till svars för att webbsidorna (eller del därav) inte är tillgängliga, inte motsvarar dina förväntningar, eller om någon funktionalitet på webbsidorna inte fungerar som förväntat.

Väderradar strävar efter att samla in och publicera så tillförlitlig information som möjligt, dock ges ingen garanti, varken uttryckligen eller underförstått, för att information som presenteras på webbsidorna är korrekt eller fullständig. Väderradar, jämte ägarna och medarbetarna tar inte på sig något ansvar för information och/eller rekommendationer som publiceras på webbsidorna eller ges tillträde till via webbsidorna. Information och rekommendationer av detta slag kan utan varning tas bort från webbsidorna.

Alla återgivna uppgifter på webbsidorna, däribland innefattande texter, foton, illustrationer, grafiska element, (handels)märken, logotyper och varumärken, ägs av eller är licensierade till Väderradar och skyddas av upphovsrätt (copyright), varumärkesskydd och/eller annan intellektuell äganderätt. Den (intellektuella) äganderätten kan på inget sätt övertas av (juridiska) personer som får tillgång till webbsidorna.

Hänvisningar eller hyperlinks till andra sidor och resurser på internet, som inte ägs av Väderradar, publiceras endast som information till användarna av webbsidorna. Väderradar ger ingen garanti, och tar inte heller något ansvar, för innehållet på dessa sidor.

Väderradar förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra i eller avbryta webbsidorna (eller del därav) tillfälligt eller för gott, med eller utan förvarning. Väderradar är inte ansvarig gentemot dig för någon ändring, avstängning eller upphörande av webbsidorna.

Vidare förbehåller sig Väderradar rätten att göra ändringar i Användaravtalet från tid till annan. Vid ändringar i Användaravtalet kommer Väderradar att tillgängliggöra en ny version av Användaravtalet på http://www.väderradar.se